Αυτός ο ιστότοπος και τα περιεχόμενά του έχουν δημιουργηθεί και γίνει διαθέσιμα με μοναδικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ή να θεωρούνται ως διαφημιστικό υλικό. Οι δηλώσεις που γίνονται στον ιστότοπο δεν έχουν αξιολογηθεί από κανέναν ρυθμιστικό φορέα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη συνδέονται ειδικά με τα σχετικά συστατικά και έχουν τεκμηριωθεί και υποστηριχθεί από επιστημονικά στοιχεία και έρευνα. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν πρέπει να συνδέεται με υπερζεύξεις (links με άλλα websites), να αντιγράφεται, να αναπαράγεται ή να διανέμεται με άλλο μέσο, εν μέρει ή εν όλω. Δεν πρέπει να γίνεται καμία ενέργεια στηριζόμενη στο περιεχόμενο.

Ένα ξύλινο κουτάλι με σαφράν

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΣΑΦΡΑΝ?

Το μοναδικό μας εκχύλισμα σαφράν, είναι ένα εκχύλισμα από ρητίνες Crocus sativus L. Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, εφαρμόζεται διαδικασία εκχύλισης χαμηλής θερμοκρασίας για την προστασία των βιοδραστικών ουσιών. Η διαδικασία εκχύλισης σημαίνει τη συγκέντρωση και τον καθαρισμό των δραστικών ενώσεων στο εκχύλισμα σαφράν. Ένα σύνθετο μείγμα βιοδραστικών ενώσεων, όπως η κροκίνη, η σαφρανάλη, η κροκετίνη και η πικροκροκίνη, είναι κυρίως υπεύθυνα για τις βιοδραστικές και οργανοληπτικές ιδιότητες του μοναδικού εκχυλίσματος σαφράν. Η συγκέντρωση αυτών των βιοδραστικών ουσιών θα πρέπει να ποσοτικοποιείται, χρησιμοποιώντας την επιστημονικά εγκεκριμένη, πρότυπη τεχνική υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC). Επιπλέον, ο προμηθευτής μας ή ο παραγωγός αυτού του εκχυλίσματος χρησιμοποιεί υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή συστοιχίας διόδων (HPLC-DAD), η οποία είναι η ακριβέστερη τεχνική χρωματογραφικού διαχωρισμού, που συνιστάται ως χρυσό πρότυπο από το White Book Saffron στην Ευρώπη.

Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η πρόσληψη 28 mg από το μοναδικό μας εκχύλισμα σαφράν καθημερινά βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, μπορεί να βοηθήσει επίσης στη μείωση της έλλειψης ύπνου, ενώ ο ποιοτικός ύπνος κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σας αναζωογονήσει με ανανεωμένη ενέργεια για την επόμενη μέρα. Το αρχικό αποτέλεσμα εμφανίζεται* μετά από 7 ημέρες χρήσης.

*Αναφέρεται μόνο στην ποιότητα του ύπνου

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Μια γυναίκα που κοιμάται

Έχουν διεξαχθεί αρκετές κλινικές δοκιμές με το μοναδικό μας εκχύλισμα σαφράν βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν οι ισχυρισμοί που παρουσιάζονται παρακάτω. Αυτές ήταν τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, δοκιμές στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν υποκειμενικές και αντικειμενικές μέθοδοι μέτρησης για την αξιολόγηση των οφελών.

Υποκειμενική μέτρηση

Ερωτηματολόγια δόθηκαν σε συμμετέχοντες με μη ικανοποιητικό ύπνο που κατανάλωναν 28 mg από το μοναδικό μας εκχύλισμα σαφράν καθημερινά για 28 ημέρες. Με βάση τα σχόλιά τους αναφέρθηκαν τα ακόλουθα οφέλη:

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ύπνου 

Μετά από 7 ημέρες κατανάλωσης του μοναδικού εκχυλίσματος σαφράν, αναφέρεται ότι η ποιότητα του ύπνου βελτιώνεται σημαντικά.

Μείωση της έλλειψης ύπνου

Μετά από 28 ημέρες κατανάλωσης του μοναδικού μας εκχυλίσματος σαφράν, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το αίσθημα της έλλειψης ύπνου και τα προβλήματα στον ύπνο μειώθηκαν. 

Η διάθεση βελτιώθηκε μετά το πρωινό ξύπνημα

Μετά από 28 ημέρες κατανάλωσης του μοναδικού μας εκχυλίσματος σαφράν, οι ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι η διάθεσή τους βελτιώθηκε μετά το πρωινό ξύπνημα, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να βελτιώσει την καθημερινή ζωή και ευεξία τους.

Μετά από 28 ημέρες λήψης 28 mg εκχυλίσματος σαφράν ημερησίως, υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση 14,42% στη διάθεση μετά το πρωινό ξύπνημα (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376