Πολιτική για τα cookie

Τι είναι τα cookie;

Τα cookie, τα pixel και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (συλλογικά, τα "cookie") είναι μια συμβολοσειρά δεδομένων αποτελούμενη αποκλειστικά από κείμενο που μεταφέρει ένας ιστότοπος στο αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και που επιτρέπει στον ιστότοπο να σας αναγνωρίζει. Τα cookie μπορούν να βοηθήσουν έναν ιστότοπο να προσαρμόσει το περιεχόμενο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται ταχύτερα στα κύρια ενδιαφέροντά σας. Ορισμένα cookie μάς επιτρέπουν να επαναλαμβάνουμε και να αναπαράγουμε ξανά τις περιόδους χρήσης των χρηστών στους Ιστοτόπους μας. Σχεδόν όλοι οι ιστότοποι μεγάλης εμβέλειας χρησιμοποιούν αρχεία cookie. 

 

Ένα cookie περιλαμβάνει, συνήθως, το όνομα του τομέα από το οποίο προέρχεται, τη "διάρκεια ζωής" του cookie και μια τιμή, η οποία σχεδόν πάντα είναι ένας μοναδικός τυχαίος αριθμός. 

 

Γιατί χρησιμοποιούμε αρχεία cookie; 

Η Herbalife χρησιμοποιεί αρχεία cookie για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, για τη μέτρηση της απόδοσης του ιστοτόπου, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, για την εξατομίκευση του διαφημιστικού μας περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ) και για τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα.  Τρίτοι μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούν αρχεία cookie μέσω των Ιστοτόπων μας, προκειμένου να διευκολύνεται η επίτευξη των σκοπών που προαναφέρονται ή για δικούς τους σκοπούς, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στον κατάλογο. Στα είδη των cookie που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνονται:

 

<div id="ot-sdk-cookie-policy"></div>

Πώς απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται τα cookies;

Έχουμε δημοσιεύσει ένα κέντρο προτιμήσεων για τα cookies που σας επιτρέπει να αποδέχεστε ή να μην αποδέχεστε τα cookies στους Ιστότοπούς μας.  Έχετε πρόσβαση στο κέντρο προτιμήσεων cookies μέσω του συνδέσμου τη σελίδα κέντρο προτιμήσεων

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.youronlinechoices.eu/gr/

Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να μην αποδέχεστε τα cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του ιστότοπού μας εάν απενεργοποιηθούν ορισμένα cookies. Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε πριν γίνει αποδεκτό κάποιο cookie στον σκληρό δίσκο σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:  

 

Διαγραφή των cookies

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τα cookies τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο fάκελο των Cookies του browser σας. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

 

Ανοίξτε το 'Windows Explorer'

Κάντε κλικ στην επιλογή 'Αναζήτηση' μενού των εργαλείων

Πληκτρολογήστε "cookie" στο κουτί ανεύρεσης για 'Φάκελους και Αρχεία'

Επιλέξτε 'Ο Υπολογιστής μου' στο κουτί 'Αναζήτηση'

Πατήστε 'Αναζήτηση τώρα'

Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν

'Επιλέξτε' οποιοδήποτε αρχείο Cookie

Πατήστε το κουμπί 'Διαγραφή' από το πληκτρολόγιο σας

 

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε πρέπει να επιλέξετε "cookies" από την επιλογή "Βοήθεια" για να μάθετε που βρίσκετε ο φάκελος Cookies.