Είναι η Herbalife ασφαλής;

Η Herbalife Nutrition τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα παραγωγής σε κάθε αγορά που δραστηριοποιείται

Ναι, όλα τα προϊόντα Herbalife είναι ασφαλή. Όλα τα προϊόντα της Herbalife είναι ασφαλή εφόσον καταναλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα. Προκειμένου να υποστηρίξουμε την ασφάλεια καταναλωτών, συνιστούμε σε κάθε καταναλωτή ή καταναλώτρια που πάσχει από ιατρική πάθηση ή ακολουθεί διατροφικούς περιορισμούς να απευθυνθεί στον/στην προσωπικό του/της ιατρό πριν από τη χρήση.  

Η Herbalife είναι ασφαλής για την υγεία σας. Δεν έχει αποδειχθεί σε καμία περίπτωση αιτιώδης σχέση μεταξύ των προϊόντων Herbalife και εμφάνισης ηπατοτοξικότητας, ηπατικής νόσου, νεφροπάθειας ή κινδύνων για την υγεία. Όλα τα προϊόντα μας έχουν δημιουργηθεί ώστε να συμμορφώνονται με την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, προκειμένου να είναι ασφαλή προς χρήση από υγιείς ενήλικες.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τα διατροφικά οφέλη των προϊόντων της Herbalife.

 

Πώς θα ξέρω ότι τα προϊόντα της Herbalife είναι ασφαλή για εμένα;

Διαβάστε ποιες δοκιμές ελέγχου πραγματοποιεί η Herbalife σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων.

Η Herbalife πραγματοποιεί δοκιμές σε όλα τα προϊόντα της, τόσο εσωτερικά όσο και μέσω τρίτων πιστοποιημένων οργανισμών προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές κατευθυντήριες γραμμές. Ελέγχουμε, επανελέγχουμε και μετά ελέγχουμε ξανά. Η Herbalife εφαρμόζει ένα αυστηρό παγκόσμιο σύστημα επιτήρησης ασφαλείας μετά την αγορά, το οποίο ορίζει συγκεκριμένα αρμόδια άτομα ως εκπροσώπους φαρμακοεπαγρύπνησης, που συγκεντρώνουν τυχόν παρενέργειες οι οποίες φέρονται να συνδέονται με οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας στο σύνολο των 90 + αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Με σκοπό τη διασφάλιση συνέπειας σε παγκόσμιο επίπεδο και συμμόρφωσης με όλες τις πολιτικές και διαδικασίες επαγρύπνησης σε σχέση με την ασφάλεια, η ομάδα  Global Consumer Safety (GCS) προσφέρει επίσης σε περιοδική βάση εκπαίδευση στο προσωπικό του Τμήμα Εξυπηρέτησης της Herbalife και σε άλλους που ενδέχεται να λαμβάνουν αναφορές ανεπιθύμητων συμβάντων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευσή μας στην ποιότητα.

 

Η ομάδα Ασφάλειας Καταναλωτών μας

Η ομάδα Global Consumer Safety απαρτίζεται από ειδικευμένους επαγγελματίες με εξειδίκευση στην ιατρική, την υγεία και την εκπροσώπηση των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η Herbalife εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα επιτήρησης ασφαλείας για την προστασία των καταναλωτών σε κάθε αγορά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πρωτοπόρο για τον κλάδο μας πρόγραμμα προϊοντικής ασφαλείας που διατηρούμε, συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με ολοκληρωμένες αναλυτικές μεθόδους παρακολούθησης, που μας βοηθούν να μετατρέψουμε τα σχόλια των καταναλωτών σε γνώσεις.

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι όλα όσα κάνουμε έχουν στόχο να δημιουργήσουμε ενημερωμένες εμπειρίες χρήσης προϊόντων, εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό για τη διατροφική ασφάλεια, αυστηρά πρωτόκολλα ελαχιστοποίησης κινδύνων και, φυσικά, να διασφαλίσουμε την καλή διαχείριση των προϊόντων μας, καθώς συμμορφωνόμαστε με όλους τους κανονισμούς ασφάλειας καταναλωτών που ισχύουν στον κόσμο.

 

Πηγή: https://www.herbalife.co.uk/faq/is-herbalife-safe/.