Τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να μειώσουν τα απόβλητα τροφίμων

Συντάκτης: Anita Gerrits, Director FP&A Supply Chain - EMEA, Herbalife
Βιωσιμότητα

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 17% όλων των διαθέσιμων τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση απορρίπτεται[1], ένα συγκλονιστικό ποσοστό που ισοδυναμεί με περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνους αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ[2].

Οι συνέπειες των αποβλήτων τροφίμων είναι πολυδιάστατες. Πρώτον, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις - το αποτύπωμα άνθρακα από τα «χαμένα τρόφιμα» εκτιμάται σε 3,3 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως[3]. Δεύτερον, έχουμε ανάγκη αυτά τα τρόφιμα. Με έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό, γνωρίζουμε ότι 828 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται χρόνια υποσιτισμένοι, ενώ τα ποσοστά πείνας ανά τον κόσμο εξακολουθούν να σημειώνουν αύξηση, πλήττοντας περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού - ένα ζήτημα που έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα τόσο για την υγεία όσο και για την οικονομική ανάπτυξη[4].

Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της ανισορροπίας και μείωσης των αποβλήτων τροφίμων δεν ήταν ποτέ πιο πιεστική. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε γι’ αυτό;

Αν και καθένας από εμάς μπορεί να παίξει τον ρόλο του, οι παγκόσμιες εταιρείες μπορούν από τη μοναδική θέση ισχύος που κατέχουν να πιέσουν για αλλαγή. Η ικανότητά τους να επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα από την αρχή έως το τέλος επιτρέπει μεγαλύτερο επίπεδο ελέγχου ικανό να δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ακολουθούν τέσσερις τρόποι με τους οποίους οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος των αποβλήτων τροφίμων:

1.     Μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας

Οι παγκόσμιες εταιρείες είναι υπεύθυνες για την οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι προσεκτικές κατά την επιλογή των συνεργατών τους. Όταν συνεργάζονται με προμηθευτές που είναι επίσης αφοσιωμένοι στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια διατερματική διαδικασία που θα δίνει προτεραιότητα σε αυτή τη βασική πρόκληση της βιωσιμότητας. Η Herbalife διαθέτει κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή που επιβάλλει στους συνεργάτες της να μειώνουν τα απόβλητα τροφίμων. Η θέσπιση ανάλογων αυστηρών κριτηρίων εξασφαλίζει ότι κάθε μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας ελέγχει τις διαδικασίες και τα βήματά του προκειμένου να δίνεται ώθηση στην αλλαγή. Μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παγκόσμιο ζήτημα.

Επιπλέον, η Herbalife έχει επίσης δηλώσει τη δέσμευσή της στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3 του ΟΗΕ, ο οποίος επιδιώκει τη μείωση, κατά το ήμισυ, των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων παγκοσμίως και των απωλειών τροφίμων σε όλη τη διαδικασία της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Τέτοιου είδους δεσμεύσεις ενθαρρύνουν την εταιρική λογοδοσία - συχνά αυτό είναι το πρώτο βήμα για την πορεία προς την αλλαγή.

2.     Ισχύς εν τη ενώσει

Ένας σπουδαίος τρόπος με τον οποίο οι παγκόσμιες εταιρείες μπορούν να συνδράμουν στη μεταστροφή του κλίματος είναι να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να εμπλέκονται στην ανεύρεση λύσεων για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Η ενδυνάμωση του προσωπικού ώστε να συλλογίζεται πρωτοβουλίες και τρόπους για αλλαγή στην πράξη μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Στη Herbalife, έχουμε οργανώσει ειδικά προγράμματα καινοτομίας στην αποθήκη μας στην Ολλανδία, όπου ομάδες επινοούν βιώσιμες λύσεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να μειώσουμε τα απόβλητα τροφίμων στις διαδικασίες παραγωγής μας.

3.     Μετάβαση σε βιώσιμα συστατικά που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς

Με τις παγκόσμιες εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε τόσο μεγάλη κλίμακα, είναι σημαντικό να εξετάζουμε κάθε πτυχή ενός προϊόντος καθώς μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μετάβαση σε φυτικά συστατικά όχι μόνο έχει αντίκτυπο στις προσπάθειες βιωσιμότητας όσον αφορά τη γεωργία, αλλά ενισχύει και την ικανότητα λιπασματοποίησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Η Herbalife συνεργάζεται με ένα τρίτο μέρος που μετατρέπει όλα τα πλεονασματικά προϊόντα μας σε ζωοτροφή, εξασφαλίζοντας ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και ενθαρρύνει μια κυκλική προσέγγιση στην παραγωγή - κάτι που έχει καταστεί τυπική διαδικασία στον κλάδο μας.

4.     Συνεργασίες με ΜΚΟ και φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης για τα απόβλητα τροφίμων είναι η υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανισμών των οποίων οι δικαιούχοι έχουν ανάγκη από τρόφιμα. Οι τράπεζες τροφίμων αποτελούν λαμπρό μέρος αυτής της διαδικασίας, καθώς παίρνουν τα τρόφιμα που θα απορρίπτονταν και τα αναδιανέμουν σε όσους έχουν ανάγκη. Πρόσφατα, η Herbalife σύναψε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων τροφίμων και της επισιτιστικής ανασφάλειας παρέχοντας χρηματοδότηση για την ενίσχυση βασικών λειτουργικών δαπανών σε τράπεζες τροφίμων ανά την Ευρώπη.

Με τη μεγάλη επιδημία αποβλήτων τροφίμων να εξακολουθεί να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο για τις ευπαθείς κοινότητες παγκοσμίως, ποτέ δεν ήταν πιο επιτακτική η ανάγκη για τις μεγάλες επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης.

 

Ακολουθήστε μας!

Facebook:  https://www.facebook.com/HerbalifeGreeceCyprus/

Instagram:  https://www.instagram.com/herbalife.gr.cy/

Youtube:  https://www.youtube.com/playlist?list=PL29529CF1FF4A369F

Tik Tok:  https://www.tiktok.com/@herbalife_gr_cy

 

[1] https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day#:~:text=the%20consumption%20level.-,An%20estimated%2017%20percent%20of%20total%20global%20food%20production%20is,in%20the%20global%20food%20system.

[2] https://www.wfp.org/stories/5-facts-about-food-waste-and-hunger#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,to%20feed%20two%20billion%20people.

[3]https://www.fao.org/news/story/en/item/196402/icode/#:~:text=Food%20wastage's%20carbon%20footprint%20is,the%20volume%20of%20Lake%20Geneva.

[4] https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en#:~:text=As%20many%20as%20828%20million%20people%20were%20affected%20by%20hunger,percent%20of%20the%20world%20population.